Video

Then lets ride
Yeah all right, lets ride

Then lets ride
Yeah gonna ride
Lets right, all night

Then lets ride
Gonna ride
Lets ride, all night

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone


20 marzo 2011

ogni sognu

Bucculi d'oru chi scinnunu
supra li spaddi.
Occhi di cu iavi a vidiri
dintra o cori
sini lu me tirrimotu,
lu me tonu,
lu me lampu,
un sulu scantu.
Sugnu sulu ma cu li me sogni
sugnu novu.
Jaiu a tia e 'nta nun vidiri e svidiri
jaiu ammucciari li me carti
picchì sugnu accussì siciliana
non 'nti nna ddunari chi ciau 'nta lu me cori
si tu chi mi la mustrari prima
tu ha disiari a mia,
intantu mi 'nsonnu l'amuri.
Picchi dumani sugnu novu e mi riposu.


Nessun commento: